Respekt

För kunder och medarbetare.

Engagemang

Viljan att lära och utvecklas som individer och företag.

Ansvar

Ansvar för vad vi gör