Vi är fantastiskt bra

Vårt uppdrag på Mutega IT är att maximera våra medlemmars affärspotential genom att konsultera, rådgiva, utbilda, förbättra företagets produktivitet och realisera mål med Microsoft-teknik. Vi erbjuder vår kunskap och erfarenhet att utveckla och genomföra IT-lösningar och affärsrådgivning för olika verksamheter. Hos oss på Mutega IT handlar det inte om hur lång tid arbetet tar, utan vad som levereras under den tiden och hur det levereras. Vi försöker med glädje lära oss något nytt varje dag!

Vår Kompetens

Identitets- och Åtkomsthantering

70%

Säkerhet

75%

Azure

75%

Projektledning

80%

Klient & Enhetshantering & Distribution

90%

Kommunikation & Samarbete

95%

Infrastrukturtjänster

95%