Videoutbildning för Microsoft Teams

2017-11-28_10h09_44.png

Videoutbildning för SharePoint Online

2017-11-28_10h06_45

Videoutbildning för OneDrive

2017-11-28_10h06_45.png

Word-utbildning

2017-11-28_10h05_18.png

Outlook-utbildning

2017-11-28_10h03_53.png

PowerPoint-utbildning

2017-11-28_10h01_48.png

Videoutbildning för Excel

2017-11-28_09h20_50.png

2017-11-28_09h21_33.png