Vi är fantastiskt bra

Vår mission här på MUTEGA är att maximera affärspotentialen för våra medlemmar genom konsultation, rådgivning, utbildning och förbättring av affärsproduktivitet för att förverkliga deras mål.
På MUTEGA handlar det inte om hur mycket tid du arbetar, utan om vad du producerar under den tiden och hur du levererar det arbetet. Vi försöker alltid att le och lära oss något nytt varje dag!

Våra färdigheter

Identitets & åtkomsthantering

70%

Säkerhet

75%

On-Premise & Cloud Infrastructure Solutions

75%

Projektledning

80%

Agile & Scrum

90%

Kommunikation & Samarbete

95%

IT & Engineering Consulting

95%