KAMERAÖVERVAKNING

skylt_viltkamera1
  • Denna viltkamera har monterats upp i bevakningssyfte för att inventera viltet på jaktmarken. Inventering ska medföra bättre viltförvaltning som är en del av viltvården.
  • Rättslig grund för kamerabevakningen är enligt artikel 6 Dataskyddsförordningen. Eftersom syftet med viltkameran är att inventera vilt och sannolikheten att en människa kan komma att fotas på denna plats är liten samt att bilder och ljudupptagning på personer omedelbart kommer att raderas så är syftet med viltkameran större än det eventuella intrånget på personens integritet.
  • Eventuella bilder och ljudupptagningar på människor kommer att raderas omedelbart.
  • Har ni blivit filmad eller fotad har ni rätt att kontrollera med ansvarig för kameran att materialet har raderats.
  • Har ni eventuellt någon anmärkning på denna kameraövervakning så kan klagan ske till Datainspektionen.
  • Vi lagrar material i (365) dagar.

    Ansvarig/Kameraägare: JOÃO DIAS
    Kontaktuppgifter: 0767501413 jd@mutega.se